top of page
  • Снимка на автораТеодора Иванова

УСЛУГИ за НПО

Това лято предложихме разнообразни формати за подкрепа на организационния капацитет на наши колеги в гражданския сектор.В средата на юли бяхме в офиса на Една от 8 и работихме с екипа на фондацията за развиване на стратегически план за дейностите през следващата година и за утвърждаване на работен процес за определяне на стратегическите приоритети. Целта ни бе да осигурим кохезия във вижданията и разбиранията на екипа относно визията и ценностите на организацията, припознаване на собствения принос и смисъл за постигане мисията на фондацията, както и да зададем насоките за работа през 2022 г.

Теодора Иванова от екипа на Impact Drive планира и модерира екипната среща, в рамките на която през серия от активности и дискусии направихме вътрешна оценка на екипния потенциал, неговите нагласи и виждания за работата на организацията; анализирахме силните и слабите страни на работния процес и на организацията, както и на външните фактори и позиционирахме фондацията в общата среда на НПО сектора и в обществото. Направихме преглед и валидирахме основополагащите елементи на организацията - визия, мисия, цели и ценности.

Във втория ден на срещата работихме с екипа и начертахме приоритетите на организацията за 2022 г. както по отношение на специализираната дейност, така и по отношение на административните процеси.

В срещата се включиха и активно работиха членовете на постоянния екип на фондацията и доброволци - съветници и съмишленици.

Фондация Нана Гладуиш-Една от 8 помага за ранно откриване на рак на гърдата и достига до жени с диагноза, като предоставя безплатна информация, психологическа, емоционална и практическа подкрепа.


 

През юли стартирахме проект, финансиран от Български фонд на жените, като част от проект Addressing the Shrinking Space for Civil Society, развиващ гражданско обединение РАВНИ БГ.

Проектът е насочен към подобряване на капацитета на обединението и координиращия го екип по-ефективното и постоянно онлайн комуникиране, както вътре в обединението, така и извън него.

"DigiComs в действие" за Равни БГ включва:

  • Изработката на комуникационна стратегия, комуникирането ѝ с членовете на обединението и валидирането ѝ

  • Изработка на текстово и визуално съдържание от обучени дигитални комуникатори, което да популяризира целите на обединението и конкретни аспекти от работата на членуващите организации

  • Управление на вътрешната комуникация за събиране и споделяне на съдържание от членовете на обединението през каналите на Равни БГ

  • Менторска подкрепаИнициирахме създаването на работна група, в която се включиха представители на членовете на обединението с опит и експертиза в комуникациите. В няколко поредни срещи набелязахме методологията и посоките, които трябва да следваме при изработката на стратегията. Първата версия на комуникационната стратегия бе изработена от Деяна Драгоева и представена по време на общата стратегическа среща на гражданско обединение Равни БГ в Банкя (30.9-2.10.2021 г.), в рамките на която бяха набелязани общите приоритети на обединението и бяха договорени важни вътрешни механизми за работа.

Основна роля в този проект имат Ралица Друмева и Йоана Стоянова, двете дигитални комуникаторки, завършили пилотния курс DigiComs, които активно се включиха в целия процес и развиват утвърдената методология за подготовка и публикуване на съдържание от членовете на коалицията. Двете разработиха и набор от визуални и съдържателни елементи, насочени към популяризиране ролята и целите на Равни БГ.

Проектът се изпълнява в партньорство между Impact Drive и Асоциация на европейските журналисти - България и със съдействието на Български фонд за жените в качеството им на координираща организация. Проектът продължава до края на месец октомври 2021 г.


 


В края на месец септември се проведе еднодневно обучение за „Дигитални комуникации“, възложено ни от сдружение „Жените на Казанлък“. Целта му бе НПО специалисти да придобият основни познания за онлайн пространството и развият умения за създаване на съдържание и поддържане на комуникацията онлайн.

Обучението превърна съботния ден в интензивен процес на изясняване на понятията и елементите на комуникационния процес, ролята на дигиталния комуникатор и спецификите при различни цели на организационната комуникация – изграждане на имидж и бранд, развитие на кампании, привличане на подкрепа и др. Обучител бе Деяна Драгоева.

В обучението се включиха 12 дами, част от екипа на сдружението, и председателят на Младежки общински съвет Казанлък.

Участниците споделят задоволство от наученото, както и от метода на представяне на информацията по обучението, в т.ч. и че е присъствала не само теоретическа част, но и практически занимания. 11 от общо 12 участници в обучението смятат, че им е необходимо допълнително обучение за „Дигитални комуникации“, и че биха се включили в последващо със същия лектор.

Обучението бе осъществено като част от партньорството на фондация Impact Drive и сдружение „Жените на Казанлък“ в рамките на гражданско обединение Равни БГ.

45 преглеждания

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page