top of page
  • Снимка на автораRadina Stereva

Гражданският сектор през 2024: Какво се променя и какви иновации очакваме?

Последните години са белязани от значителни промени в начина, по който неправителствените организации (НПО) функционират и взаимодействат с обществото. Едни от основните тенденции, които се наблюдават и задълбочават са дигитализацията и иновациите. Катализатор за ускоряване на промените в тази област стана пандемията COVID-19. Пример за това е засиленото използване на споделени платформи за управление на проекти и дистанционна работа, наложени от ограниченията по време на епидемията. В допълнение, софтуерните инструменти за онлайн срещи и електронно гласуване се превърнаха в незаменимо средство за срещи, обмен на информация и вземане на решения при работата на организациите. Днес вече, дори срещите на управителните съвети на НПО и съпътстващото гласуване и вземане на решения могат да се случат онлайн. 


изт.:unsplash

Друга Тенденция, която заслужава внимание, е увеличаващата се роля на гражданското общество и ангажираността на гражданите. През последните години се наблюдава усилие за по-активно включване на гражданите в процеса на реализация на проекти и дейности. Онлайн платформите и социалните медии, играят ключова роля в това усилие, като предоставят възможност за гражданите да изразяват своите мнения и предложения за подобрения по достъпен, пряк и бърз начин. В същото време, мобилизирането на доброволци на проекти със социално въздействие се превръща във все по-често срещана практика в работата на на организациите.

 

Комплексността на проблемите карат НПО да са пряко задълбочени в темите, по които работят. Така например, все повече организации, които работят по въпросите за бедността или правата на жените, осъзнават връзката с темата за климатичните промени и вече обхващат и двете теми в работата си. Интерсекционалността между жените и бедните, без те да са основните причинители на климатичната криза, карат донорите, да отпускат комбинирани грантове, и да разглеждат проблемите и тяхното решаваме, имено през интерсекционалния подход. Пример са Български фонд за жените, които наред с подкрепата за равнопоставеност и права на жените, предоставят и грантове, насочени към климатична справедливост. С повишеното внимание към екологичните проблеми и социалните неравенства, гражданските организации се опитват да интегрират устойчиви практики за решаване на комплексни и взаимосвързани проблеми.


Накрая, социалните медии и комуникационните канали играят все по-значима роля в работата на НПО. Социалните медии се използват активно за привличане на внимание към проблемите, натрупване на знания по дадена тема, за решенията и начина на работа на гражданските организации и за мобилизиране на подкрепа от обществото. Засилената кампания в социалните медии се съчетава със създаването на активни онлайн общности чрез форуми, чатове и виртуални събития, което допринася за по-широко участие и ангажираност на гражданите в работата на активистите.


Тези примери ясно илюстрират как последните години са променили начина, по който НПО работят и взаимодействат с обществото, като се адаптират към новите условия на средата.2024 Трендове, които се очакват

Използване на развитието в изкуствения интелект/ Artificial Intelligence (AI)Неправителствените организации активно внедряват технологични новости, като използването на генеративен изкуствен интелект. Изкуствения интелект винаги е бил част от работата на неправителствените организации, под една или друга форма, като чат-ботове за по-лесна и бърза помощ, автоматични преводачи и др., но в последните месеци става като персонализиран асистент за различни дейности. Както се посочва на блога на Instrumentl, инструментите с изкуствен интелект се разгръщат. Два примера от статията: 


  • Грантови Предложения, написани с помощта на Изкуствен Интелект: независимо от принципната ни позиция, инструменти за изкуствен интелект за писане на грантове се развиват и се рекламират активно. Това ускорява процеса на генериране на грантови предложения. Тази технология предоставя възможност за по-бързо създаване на предложения, което лесно може да се проследява и редактира, така че да отговарят на изискванията на финансиращите органи. Макар AI да спестява време, при нас все още остава отговорността да създадем автентична и добре обоснована проектна идея


  • Интеграция на Изкуствен Интелект в операции: НПО внедряват иновативни технологии като чатботове и анализи с изкуствен интелект, които оптимизират задачите, подобряват комуникацията и предоставят полезни данни. Чрез използването на такива инструменти, организациите могат да увеличат ефективността на своите процеси, и да предоставят по-добра подкрепа на своят екип и при изпълнението на различни проекти по едно и също време.


 
Във фондация Impact Drive, следим тенденциите в AI?

Като част от инициативата ни за  развитие на дигитални комуникатори на каузи, сме включили темата в част различните модулни курсове на DigiComs. В модула, насочен към  “Управлението на комуникацията” с лектор Фани Бъчварова, застъпихме серия от инструменти за създаване на текст и визия, с помощта на  AI. Освен така известният OpenAI, който може да ни помага с генериране на текстове, структури, идеи, изображения, се споменават и други инструмента. AutoDraw е приложение, разработено от Google, което използва изкуствен интелект, за да разпознава бързо нарисувани скитници и да ги превръща в по-привлекателни и професионално изглеждащи изображения. Друг полезен инструмент е Captions.ai, който използва изкуствен интелект, за да генерира автоматични надписи за видео съдържание. Този инструмент е особено полезен за производство на интересно видео съдържание и социални медии.

 

Стратегическо Използване на Социалните Медии:


Както всичко около нас, така и начина, по който информацията идва до нас и ние я възприемаме се променя и видоизменя. Причините са много: по-забързано ежедневие, липсата на време, желанието за мултифункционалост, трудното задържане на внимание, заливането с многообразна информация от всякъде. 


Тенденциите в социалните медии за всяка платформа се променят бързо всеки ден и принципът "едно съдържание за всички" вече не функционира. За да ангажират своите различни аудитории в социалните медии, НПО-та трябва да инвестират време в разработването на правилно планиране на съдържанието и каналите си. Познаването на аудиториите, сякаш, никога не е било по-важно. Една от важните задачи пред комуникаторите на каузи днес е да персонализираме едно и също съдържание за различните социалните мрежи, според демографията на съответната група за по-ефективното и ангажиране. Тази тенденция е застъпена и в DigiComs, където сме заложили цели два модула, фокусирани върху социалните мрежи.


Организациите трябва, постоянно да изследват нови стратегии за събиране на подкрепа. Поколението Z, активно навлиза в пазара на труда и донесе, значителни промени в подходите на продажба и дарения. За да се адаптират, организациите днес трябва да експериментират с колаборации с влиятелни личности, подкастинг, съвместни събития с други НПО и др.. Instrumentl споделят пример и за това: В последна кампания, Националната фондация за бъбрека сътрудничи с водещи Instagram творци, за да повиши осведомеността за риска от бъбречна болест сред 33% от възрастните в САЩ. Кампанията включва образователно съдържание за бъбречните проблеми и стимулира последователите да участват в "бъбречен тест". С участието на 45 творци, кампанията достига над милион Instagram потребители, генерирайки 675 коментара, 20 000 участия в публикации и 15 000+ харесвания.


Български аналог с подобна кауза е маратонът Run2gether, който е важен форум за насърчаване на приобщаването и многообразието, чрез бягане и други спортни дейности. JAMBA осигуряват средствата и ресурсите за провеждането на мини-маратона и свързаните с него инициативи за благотворителност, които имат за цел да подпомагат обществените нужди и да осигурят повече професионални възможности за хората с различни способности. Това включва финансиране на адаптирания кариерен хъб в квартал Лозенец и подпомагане на хората с различни възможности


Ние в Impact Drive използвахме този похват в кампанията си What Women Want като си партнирахме с платформата People of Sofia при провеждането на допитване за нуждите на жените, които полагат грижа за друг.  


Използване на експерти в дадена област


Растящ е броят хора, които се насочват към роли на консултанти, дори с техните предишни работодатели, посочва изследване на Forbes. Тенденцията за използване на фрийланс експерти в сектора на неправителствените организации, променя начина, по който такива организации търсят и прилагат експертиза. Вместо да поддържат постоянни служители за различните функции, които са им нужни, все по-често по-големи организации се обръщат към консултанти със специализирана експертиза за временни или проектни нужди, което позволява гъвкавост и раздвиженост в екипите. Този модел за наемане позволява на организациите да оптимизират разходите си, тъй като не е необходимо да поддържат постоянни служители за всеки вид специализирана дейност. Консултантите могат да допринесат за сътрудничеството и обмена на знания, като предоставят свежи идеи и перспективи за специфичен проект с различна маркетинг кампания или да внесат специфична, експертиза, която е необходима в определени моменти или проекти. 


В НПО сектора в България, тази тактика не е нова и се използва от различни фондации и сдружения. Пример от нашата работа е сътрудничеството ни с Равни БГ, които предпочетоха да наемат дигитален комуникатор за управлението на социалните си мрежи, в рамките на своя проект, вместо да назначат постоянен такъв.


Допълнителна тенденция е търсенето на взаимодействие между предоставянето на специфична експертиза и корпоративната социална отговорност или мотивирането на служителите в големите компании. Т.нар про-боно подкрепа има за цел да ангажира специалисти в бизнес сектора, които предоставят експертна помощ на каузи и граждански организации. Това е печеливш и за двете страни модел, при който НПО получават висококачествена експертиза безплатно и нова гледна точка, а експертите от бизнес сектора изпитват удовлетворение от работата със смисъл и възможността да допринасят за дадена кауза, както и психически ползи от промяната на рутината и усещането, че правиш добро.


Всички тези тенденции подчертават необходимостта от гъвкавост и адаптивност в днешната работна среда и насочват вниманието към модел наемане, който подпомага постигането на целите и мисията на неправителствените организации и заедно с това оптимизира бюджета на организацията.


Статията е подготвена от Радина Щерева, дигитален комуникатор към Impact Drive

58 преглеждания

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page