Модел за ангажиране и съвместно създаване

Работата на неправителствените организции, често е свързана с това да съберат на едно място разнообразни проблеми, различни нужди, интереси и гледни точки. Намирането на работещо решение изисква от нас гъвкавост, емпатия, експертиза в много посоки и най-вече умения да обединим много остри камъни в едно корито.


Представяме на вашето внимание, модел на колектив Отворено пространство, който помага да правим именно това. Колегите ни са специализирали в подход, който включва разнообразни заинтересовани страни в процес на задълбочено разбиране на предизвикателството и системата, автентичен диалог и съвместно правене и експериментиране. Чрез него те спомагат за решаването на комплексни социални и екологични предизвикателства.


Моделът за съвместна работа води до системни решения и по-адаптивни и овластени екипи. Базиран е на утвърдени практики като Social Labs и Art of Hosting, както и на опита на колектив Отворено пространство с разнообразни организации и контексти.


Вижте повече за модела и използваните практики на https://www.openspace-collective.com/our-way
15 views
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle

Impact Drive

info@impactdrive.eu

Sofia, Bulgaria