top of page
IMG02819_edited.jpg

Multitasker, който вярва, че промяната идва от нас и само когато сме заедно

 • White LinkedIn Icon

Теодора

Изпълнителен директор и Председател на УС

Предприемач, вярващ, че хората правят бизнес с хора

 • White LinkedIn Icon

Член на УС

Веселина

Непоправим активист и познавач на НПО финансите 

 • White LinkedIn Icon

Член на УС

Жанин

Ентусиаст, доброволец и човек на каузите

 • White LinkedIn Icon

Консултант

Диляна

RD1_edited_edited.jpg

Социолог или слушател на истории, които все още не са разказани

 • White LinkedIn Icon

Консултант

Ралица

P1070548_edited_edited.jpg

Разказвач на истории и познавач на вкуса на магията

 • White LinkedIn Icon

Консултант

Деяна

Мисия и цели

НАШАТА МИСИЯ

 Чрез предоставяне на обучения и професионални консултации, Impact Drive работи за изграждане на независими и устойчиви неправителствени организации във всички области на обществения живот, които да работят компетентно, ефективно и прозрачно за постигане на мисиите си в полза на общностите в България. 

ЦЕЛИ

 1. Подкрепа за развитието и утвърждаването на независимо гражданско общество в България, в т.ч. на независими и устойчиви организации с нестопанска цел.

 2. Популяризиране на социалното предприемачество и социалните иновации за намиране на решения на обществени, социални, културни и екологични проблеми.

 3. Повишава капацитета на ЮЛНЦ по въпроси на стратегическото, административното и финансовото им управление и развитие, а също и по комуникационни въпроси и публичност.

 4. Стимулиране на сътрудничеството и обмена на информация, опит и добри практики, както между НПО и структурите на гражданското общество, така и междусекторно партньорство с бизнеса и публичната власт.

 5. Подобряване на обществената представа и доверие в работата на неправителствения сектор в страната и стимулиране на по-активно участие на гражданите и по-широка обществена подкрепа за инициативите на ЮЛНЦ.

 6. Подкрепа и работа с гражданите и организациите при инициативи, свързани с активно включване на общността, застъпничество, граждански мониторинг, оценка на въздействие и други, развиващи ролята на гражданското общество за достигането до положителна промяна.

 7. Създаване на устойчиви практики за обучение и включване на деца, младежи и възрастни, водещи до промяна и решаване на обществени социални, културни и екологични проблеми.

 Отчет за дейността:

bottom of page