top of page

Обучение за дигитални комуникации

Infographic #DC.png

DigiComs e социално предприемаческа дейност, в който момичета и млади жени между 18 и 35 г. преминават онлайн обучение за развитие на компетенции за експерти в дигиталната комуникация и ще имат възможността да работят с граждански организации, социални предприемачи и НПО, които търсят да наемат експерти за осъществяване на комуникацията и развитието на дигиталното си присъствие. 

Обучението ще бъде в специфични материи (които се търсят активно към настоящия момент) като комуникационен маркетинг за НПО, сторителинг, дигитални умения, комуникации в социалните мрежи, специфики на комуникациите за НПО/ГО и т.н.

Дигиталните комуникатори се грижат за дигиталния профил и имидж на организацията и нейното присъствие в онлайн средата. Организациите ще могат да избират и наемат тези експерти когато и за колкото време им е нужно, както и за конкретните услуги, които са им нужни, а дигиталните комуникатори ще се ползват от предимствата на свободно наетите (freelancers) и ще учат и работят, според собствения си ритъм.
 

Цялата дейност на инициативата ще се развива в онлайн среда, като така няма да е от значение мястото на пребиваване и други условности на средата, както на момичетата и жените, така и на организациите.

logo_jpeg-04.jpg

Проект DigiComs (Digital Communicators) - Развитие на бизнес модел, за овластяване на момичета и млади жени, чрез умения за дигитална комуникация е финансиран от Български фонд за жените

bottom of page